Ještě k semináři Knihovny a práce s lidmi s duševním onemocněním

Prezentace, které zazněly na semináři konaném v úterý 19. května v Knihovně města Hradce Králové, byly s laskavým svolením lektorů vyvěšeny na webu Knihovny města Hradce Králové a najdete je v sekci Pro knihovníky

Cílová skupina: 
Všichni