Valná hromada SKIP ČR

Velká valná hromada celé SKIP ČR spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven se uskuteční ve dnech 14. – 16. června 2016 v hotelu Alessandria v Hradci Králové. Veškeré podrobnosti včetně přihlášky naleznate na webu SKIP ČR   http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-hromada/9-valna-hromada.

Cílová skupina: 
Všichni