2. ročník fotografické soutěže, tentokrát s názvem Letní tóny

SKIP 08 Východní Čechy společně s hudebním oddělením Knihovny města Hradce Králové a Centrem podpory uměleckých aktivit IMPULS Hradec Králové vyhlašují druhý ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy starší patnácti let s bydlištěm ve východních Čechách. Soutěž probíhá od 1.7. do 18. 9. 2016 a podrobnosti naleznete na webu KNihovny města Hradce Králové http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/aktuality/2-rocnik-fotograficke-souteze-letni-tony.

Cílová skupina: 
Všichni