Celostátní setkání knihovnických seniorů 2020

Celostátní setkání knihovnických seniorů proběhne ve dnech 2. - 4. 6. 2020 na Náchodsku.

Termín pro registraci je do 31. 3. 2020.

Maximální počet účastníků je 40.  

Cena je pro členy SKIP 1500,- Kč, pro ostatní 1700,- Kč.
Podrobné pokyny budou účastníkům zaslány po uzavření přihlášek.
V příloze najdete program setkání.

Kontaktní e-mail senioriskip2020@gmail.com

Odkaz na přihlašovací formulář na setkání seniorů 2020
:  https://forms.gle/BXeJiHVzLw34QzV48

Info též na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/celostatni-setkani-knihovnickych-senioru-2020 .

Cílová skupina: 
Všichni