Aktuality

Kolumbie II.

Čtvrtek, 15.9.2016 | Bc. Hubertová Kateřina

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce netradičních zážitků na další setkání s naší milou cestovatelskou dvojicí - Táňou a Františkem Čejkovými. Jedná se o slíbené pokračování loňského povídání o Kolumbii. Účast na první části není nutná. Beseda se koná v sále Knihovny města Hradce Králové ve středu 12. října 2016 od 9,30 hod. Je volně přístupná pro knihovníky a jejich kamarády a známé.

Přílohy:

2. ročník fotografické soutěže, tentokrát s názvem Letní tóny

Čtvrtek, 9.6.2016 | Bc. Hubertová Kateřina

SKIP 08 Východní Čechy společně s hudebním oddělením Knihovny města Hradce Králové a Centrem podpory uměleckých aktivit IMPULS Hradec Králové vyhlašují druhý ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy starší patnácti let s bydlištěm ve východních Čechách. Soutěž probíhá od 1.7. do 18. 9. 2016 a podrobnosti naleznete na webu KNihovny města Hradce Králové http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/aktuality/2-rocnik-fotograficke-souteze-letni-tony.

VH SKIP a volby

Pondělí, 21.3.2016 | Bc. Hubertová Kateřina

Jak víte, konala se v úterý 15.3.2016 v Knihovně města Hradce Králové další valná hromada SKIP 08. Průběh VH můžete sledovat v zápise z VH  v příloze. V další příloze najdete jména nových členů regionálního výboru a jména kandidátů do voleb ústředních orgánů na velké červnové VH SKIP ČR - viz příloha Usnesení...

A v poslední příloze naleznete odhlasovaný plán aktivit na rok 2016. Pokud máte tip na zajímavou aktivitu, do které by se SKIP 08 mohl zapojit, určitě kontaktujte někoho z regionálního výboru. Těšíme se na Vaše nápady!

Přílohy:

Nejlepší čtenářská třída

Pátek, 11.3.2016 | Kroulíková Jana

Tak jako v minulých letech se litomyšlská knihovna zapojila i letos do soutěže SKIP, tentokráte o "nejlepší čtenářskou třídu". Přihlásilo se 9 tříd ze dvou základních škol. ovšem nesoutěžili všichni.  Čtenářského souboje se  zúčastnilo 57 žáků, kteří v období leden-únor 2016 přečetli celkem 190 knih, tj. v průměru 3,3 knihy. Na prvním místě se mezi soutěžícími umístil Jiří Vomočil ze 4. třídy ZŠ Sebranice, který stihl přečíst 16 knih. Na druhém místě skončila Terezka Mikulecká ze 4.B. I. ZŠ v Litomyšli  se 14 přečtenými knihami a na třetím místě Ilonka Vítová ze 3. třídy ZŠ Sebranice se 12 knížkami. Slavnostní vyhodnocení je teprve před námi, proběhne 30 března, a to za účasti pana starosty, který předá zástupcům soutěžících tříd drobné dárky. Vítězové, tedy 4. třída ZŠ Sebranice, si navíc odvezou dort, dar litomyšlské knihovny jako poděkování za úspěšnou účast v soutěži a reprezentaci našeho regionu. Největší poděkování ale patří paní družinářce Petře Vetešníkové, která děti k četbě podněcovala a motivovala. Kéž by takových učitelek a družinářek bylo víc...

Valná hromada SKIP ČR

Čtvrtek, 4.2.2016 | Bc. Hubertová Kateřina

Velká valná hromada celé SKIP ČR spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven se uskuteční ve dnech 14. – 16. června 2016 v hotelu Alessandria v Hradci Králové. Veškeré podrobnosti včetně přihlášky naleznate na webu SKIP ČR   http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-hromada/9-valna-hromada.

Syndikovat obsah