Aktuality

Aktivity plánované na rok 2015

Středa, 17.12.2014 | Bc. Hubertová Kateřina

Jako každý rok se regionální výbor sešel a naplánoval akce a aktivity na rok nadcházející. Co jsme pro všechny připravili, najdete v příloze. Drobné změny nastat nohou, termíny budou upřesněny později.

Ať je rok 2015 rokem dobrým a plodným!

Přílohy:

Výroční bilancování SKIP 08

Pátek, 28.11.2014 | Bc. Hubertová Kateřina

S blížícím se konecm roku je čas na roční shrnutí práce. Výroční zprávu SKIP 08 najdete v příloze.

Přílohy:

Knihovny vzdělávají aneb Senioři v lavicích

Úterý, 11.11.2014 | PhDr. Mazurová Hana

V úterý 4. 11. 2014 uspořádala sekce 60+ SKIP ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim konferenci Knihovny vzdělávají aneb Senioři v lavicích, která se zabývala vzděláváním seniorů. Na úvod nás svými zážitky a vzpomínkami pobavila paní Ivanka Devátá a po teoretickém úvodu Ing. Kláry Nehodové následovaly příklady z praxe slovenských, polských, finských i našich knihoven. Akci podpořil  regionální výbor SKIP 08 a Pardubický kraj.

Kde končí svět

Čtvrtek, 29.5.2014 | Blažková Božena

Dne 13. 5. 2014 se v Krajské knihovně v Pardubicích sešlo 39 vítězů regionálního kola soutěže Kde končí svět, Nejmoudřejší je číslo, pořádané KDK SKIP ve spolupráci s KDK SKIP 08. Setkání se zúčastnily knihovnice s vybranými čtenáři z osmi knihoven – Městská knihovna ve Svitavách, Městská knihovna Litomyšl, Městská knihovna Chrudim, Městská knihovna Holice, Knihovna města Hradce Králové, Městská knihovna Třemošnice, Městská knihovna Nová Paka a Krajská knihovna v Pardubicích. Do literární části přispělo 6 knihoven a hodnotilo se celkem 12 prací. Do části výtvarné se zapojilo 11 knihoven a dětským hlasováním byly oceněny Městská knihovna Litomyšl, Městská knihovna ve Svitavách a Krajská knihovna v Pardubicích.

Přílohy:

Literární festival Studánecká Čapkiana

Čtvrtek, 22.5.2014 | Blažková Božena

Knihovničtí senioři zvou všechny zájemce na literární festival Studánecká Čapkiana, který se koná v sobotu 31. května v Malých Svatoňovicích. Podrobnější informace o festivalu naleznete na webu obce Malé Svatoňovice nebo přímo na adrese:

 http://www.studanecka-capkiana.g6.cz/ .

Syndikovat obsah