Všichni

Knihovnická dílna v Jičíně

Nadcházející akce

V současné době nejsou plánovány žádné události.
V současné době nejsou plánovány žádné události.
V současné době nejsou plánovány žádné události.
V současné době nejsou plánovány žádné události.
10. Září 2013 - 10:00 - 12. Září 2013 - 13:00

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Tradiční Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky. Podrobnosti a informace jsou na http://knihovna.jicin.cz.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a SKIP 08 Východní Čechy

 17.  knihovnická dílna 10. – 12. září 2013

v rámci festivalu Jičín – město pohádky

 

KOLO, KOLO MLÝNSKÝ aneb chce to fortel.
NEBOJME SE PROMLUVIT A PSÁT.

 

 

ÚTERÝ

 

První den vystoupí Monika Holoubková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a promluví o projektu BiblioHelp. Na téma Manipulace médií  předvede ukázkovou hodinu pro II. stupeň ZŠ Lenka Dědečková z Knihovny Václava  Čtvrtka v Jičíně. Jak pracovat s dětským časopisem  nás  naučí šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák a o komiksu promluví programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller. Jeho vystoupení doplní výstava „ Komiksy v časopise ABC“, kterou nám poskytne Svět knihy s. r.o. v rámci projektu Rosteme s knihou.  První den dílny ukončí beseda se spisovatelem a představení Literárního spolku LiS.

STŘEDA

 

            Druhý den dílny bude věnován formám prezentace.

Seminář  Alfréda Strejčka Nebojte se promluvit je zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače.

V semináři Petra Rybáře na téma Nebojte se psát - Jak úspěšně psát pro noviny a časopisy se naučíme, jak má vypadat struktura správně sestavené mediální zprávy, jak se nezpronevěřit autorským pravidlům a upoutat redaktora i čtenáře atd. Večer vystoupí Alfréd Strejček s jedním ze svých literárně zaměřených programů.

ČTVRTEK

           

Třetí den je možnost zúčastnit se kolokvia  v jičínském zámku a ve volném čase navštívit spoustu inspirativních pořadů v rámci festivalu JMP.  

Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.