Archiv aktualit

Výsledky 71 - 80 z 120

Výseldky

Publikovánoikona řazení Titulek Autor Shrnutí
11.3. 2016 Nejlepší čtenářská třída Kroulíková Jana Tak jako v minulých letech se litomyšlská knihovna zapojila i letos do soutěže SKIP, tentokráte o "nejlepší čtenářskou třídu". Přihlásilo se 9 tříd ze dvou základních škol. ovšem nesoutěžili všichni.  Čtenářského souboje se  zúčastnilo 57 žáků, kteří v období leden-únor 2016 přečetli celkem 190 knih, tj. v průměru 3,3 knihy. Na prvním místě se mezi soutěžícími umístil Jiří Vomočil ze 4. třídy ZŠ Sebranice, který stihl přečíst 16 knih. Na druhém místě skončila Terezka Mikulecká ze 4.B. I. ZŠ v Litomyšli  se 14 přečtenými knihami a na třetím místě Ilonka Vítová ze 3. třídy ZŠ Sebranice se 12 knížkami. Slavnostní vyhodnocení je teprve před námi, proběhne 30 března, a to za účasti pana starosty, který předá zástupcům soutěžících tříd drobné dárky. Vítězové, tedy 4. třída ZŠ Sebranice, si navíc odvezou dort, dar litomyšlské knihovny jako poděkování za úspěšnou účast v soutěži a reprezentaci našeho regionu. Největší poděkování ale patří paní družinářce Petře Vetešníkové, která děti k četbě podněcovala a motivovala. Kéž by takových učitelek a družinářek bylo víc...
4.2. 2016 Valná hromada SKIP ČR Bc. Hubertová Kat... Velká valná hromada celé SKIP ČR spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven se uskuteční ve dnech 14. – 16. června 2016 v hotelu Alessandria v Hradci Králové. Veškeré podrobnosti včetně přihlášky naleznate na webu SKIP ČR   http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-hromada/9-valna-hromada.
20.1. 2016 Valná hromada SKIP 08 Bc. Hubertová Kat... Valná hromada SKIP 08 Východní Čechy se uskuteční v úterý 15. března 2016 v Knihovně města Hradce Králové. Srdečně zveme všechny členy i ty, kteří se k nám chtějí přidat. Podrobnosti naleznete v pozvánce.Prosíme o potvrzení vaší účasti do 7. 3. 2016 na hubertova@knihovnahk.cz!V této souvisloti ještě výzva. Regionální výbor SKIP 08 hledá aktivní kolegyně/kolegy pro práci ve výboru na následující volební období. Hlaste se do 20.2.2016 na adresu hubertova@knihovnahk.cz . Těšíme se na spolupráci s Vámi!
21.12. 2015 Plán aktivit na rok 2016 Bc. Hubertová Kat... Každým rokem touto dobou zveřejňujeme plán akcí, které jsme s regionálním výborem připravili. V příloze tedy vše, na co se můžete těšit. Samozřejmě může docházet k některým drobným změnám či posunům termínů. O všem budete včas informováni. Určitě si ale do diářů už teď poznamenejte datum naší regionální valné hromady. Proběhne v úterý 15. 3. 2016 v sále Knihovny města Hradce Králové. Valná bude volební a Vaše účast je potřebná.Ať je rok 2016 lepší  a úžasnější, než byl rok 2015.
21.12. 2015 Výroční bilancování SKIP 08 Východní Čechy Bc. Hubertová Kat... Máme tu zase konec roku a  s ním čas na roční shrnutí práce. Výroční zprávu SKIP 08 naleznete v příloze.