Historie

V prosinci 1989 zaslali bývalí funkcionáří původního SKIPu z roku 1968 dopis ředitelství Státní knihovny ČR s cílem znovu obnovit činnost Svazu knihovníků a infomačních pracovníků.

Hned v lednu 1990 se uskutečnila schůzka skupiny pro přípravu SKIP. Účastníci se rovnou vrhli na přípravu znovuustavujícího sjezdu SKIP v Praze. Ustavující sjezd SKIP se uskutečnil 7.4.1990 v Městské knihovně v Praze.

V březnu roku 1990 se uskutečnilo první krajské zasedání SKIPu za účasti 53 zástupců přihlášených členů z knihoven jednotlivých sítí. A 16.6.1990 se uskutečnila první valná hromada SKIPu východočeského kraje.