O nás

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. SKIP sdružuje na 1200 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, vysokoškolských knihovníků, frankofonní) a komise (ediční, pro zahraniční styky).

Podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy, účastní se odborné přípravy specialistů a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí, spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA, organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky, vydává 4x ročně svazové periodikum Bulletin SKIP.

Historie

V prosinci 1989 zaslali bývalí funkcionáří původního SKIPu z roku 1968 dopis ředitelství Státní knihovny ČR s cílem znovu obnovit činnost Svazu knihovníků a infomačních pracovníků.

Hned v lednu 1990 se uskutečnila schůzka skupiny pro přípravu SKIP. Účastníci se rovnou vrhli na přípravu znovuustavujícího sjezdu SKIP v Praze. Ustavující sjezd SKIP se uskutečnil 7.4.1990 v Městské knihovně v Praze.

Pokračování »

Regionální výbor

Bc. Hubertová Kateřina

Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové

Adresa:Tomkova 177, Hradec Králové 50001
E-mail:knihovna@knihovnahk.cz
Tel.:495 514 521
Zástupce:Mgr. Čižinská Barbora

E-mail: : hubertova@knihovnahk.cz
Tel.: : +420 495 075 017

Bergerová Iveta

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Adresa:Hradecká 1250, Hradec Králové 50003
E-mail:knihovna@svkhk.cz
Tel.:494 946 200
Zástupce:Mgr. Svobodová Eva

E-mail: : iveta.bergerova@seznam.cz
Tel.: : +420 494 946 263

Dědečková Lenka

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Adresa:Denisova 400, Jičín 50601
E-mail:knihovna@knihovna.jicin.cz
Tel.:493 532 833
Zástupce:Mgr. Benešová Jana

E-mail: : dedeckova@knihovna.jicin.cz
Tel.: : +420 493 532 833

Hájková Helena

Místní knihovna Doudleby nad Orlicí

Místní knihovna Doudleby nad Orlicí

Adresa:Dukelská 68, Doudleby nad Orlicí 51742
E-mail:knihovna@doudleby.cz
Tel.:494 383 008
Zástupce:

E-mail: : knihovna@doudleby.cz
Tel.: : +420 494 383 008

Kabrdová Dana

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Adresa:Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod 58001
E-mail:hladikova@kkvysociny.cz
Tel.:569 400 499
Zástupce:Ing. Hladíková Jitka

E-mail: : kabrdova@kkvysociny.cz
Tel.: : +420 569 400 492

PhDr. Kalousková Jana

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Adresa:Příkopy 376, Ústí nad Orlicí 56201
E-mail:knihovna@knihovna-uo.cz
Tel.:465 521 168
Zástupce:PhDr. Kalousková Jana

E-mail: : knihovna.uo@worldonline.cz
Tel.: : +420 465 521 168

Kroulíková Jana

Městská knihovna Litomyšl

Městská knihovna Litomyšl

Adresa:Smetanovo náměstí 50, Litomyšl 57001
E-mail:knihovna@lit.cz
Tel.:461 612 068
Zástupce:Kroulíková Jana

E-mail: : kroulikova@knihovna.litomysl.cz
Tel.: : +420 461 612 068

Mgr. Kyclová Jitka

Krajská knihovna v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích

Adresa:Pernštýnské náměstí 77, Pardubice 53094
E-mail:r.kodetova@knihovna-pardubice.cz
Tel.:466 531 241
Zástupce:Kodetová Radomíra

E-mail: : kyclova@gmail.cz
Tel.: :
+420 774 112 194
+420 466 531 246

Marková Sandra

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Adresa:Hradecká 1250, Hradec Králové 50003
E-mail:knihovna@svkhk.cz
Tel.:494 946 200
Zástupce:Mgr. Svobodová Eva

E-mail: : sandra.markova@svkhk.cz
Tel.: : +420 724 973 061

PhDr. Mazurová Hana

Městská knihovna Chrudim

Městská knihovna Chrudim

Adresa:Filištínská 36, Chrudim 53749
E-mail:mazurova@knihovna-cr.cz
Tel.:469 620 223
Zástupce:PhDr. Mazurová Hana

E-mail: : mazurova@knihovna-cr.cz
Tel.: : +420 469 622 672

Mgr. Pešková Staníková Marta

Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem

Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem

Adresa:Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem 54401
E-mail:knihovna@slavoj.cz
Tel.:499 320 157
Zástupce:Mgr. Pešková Staníková Marta

E-mail: : stanikova@slavoj.cz
Tel.: : +420 499 320 157

Sehnalová Jana

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

Adresa:náměstí Horníků 440, Rtyně v Podkrkonoší 54233
E-mail:info@mkrtyne.cz
Tel.:499 888 562
Zástupce:Sehnalová Jana

E-mail: : sehnalova@mkrtyne.cz
Tel.: : +420 499 888 562